Norge bidrar til anskaffelse av artilleriammunisjon til Ukraina

– Ukraina har et akutt behov for store mengder artilleriammunisjon for å stå i mot den russiske angrepskrigen. Norge støtter Ukraina med artilleriammunisjon både fra egne lagre og direkte fra industrien. Vi har i dag besluttet å bidra med inntil 1,6 milliarder kroner til et initiativ i regi av Tsjekkia, for å sikre sårt tiltrengt artilleriammunisjon til Ukraina så raskt som mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Tsjekkia har tatt et initiativ til å skaffe opp imot 1 million 155 mm. artillerigranater og andre typer artilleriammunisjon til Ukraina. Initiativet avhenger av at flere allierte går sammen om finansiering. Norge har, i samarbeid med flere andre allierte, besluttet å bidra. Den norske støtten på inntil 1,6 milliarder kroner sikrer at initiativet blir fullfinansiert. Dette ble drøftet på et møte mellom bidragsytere til Ukraina i Paris i forrige uke. Det norske bidraget ble formidlet til Tsjekkias president Peter Pavel av statsminister Jonas Gahr Støre i en samtale torsdag morgen.

Regjeringen har tidligere satt av inntil 2 milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i den norske forsvarsindustrien, hvorav 1 milliard kroner vil benyttes til konkrete tiltak for å øke produksjonskapasiteten hos Nammo AS. 

– Det er viktig for regjeringen at den norske militære støtten bidrar til å dekke behov som er høyt prioriterte for Ukraina i deres forsvarskamp. Norge har donert 155 mm. artilleriammunisjon til Ukraina i flere omganger siden fullskalainvasjonen startet for drøye to år siden. Vi har donert komplette granater fra Forsvarets egen lagerbeholdning, og vi har samarbeidet med Danmark for å sette sammen granater med delkomponenter fra begge land. Ukraina har et prekært behov for tilgang til store mengder artilleriammunisjon, og vi håper norsk og europeisk støtte til det tsjekkiske initiativet bidrar til at Ukraina får store mengder ny ammunisjon så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Gjennom Nansen-programmet bidro Norge i 2023 med militær støtte til Ukraina på om lag 10 milliarder kroner, i form av donasjoner fra forsvarssektoren og industrien, tilskudd til internasjonale fond og mekanismer og trening av ukrainsk personell. Regjeringen har allerede fattet en rekke store beslutninger om militær støtte for 2024 og er til enhver tid i dialog med allierte og partnere om tiltak som kan bidra til å dekke høyt prioriterte ukrainske militære behov. Både Norge, andre allierte og EU har satt i verk tiltak som på noe sikt vil bidra til å øke produksjonskapasitet i forsvarsindustrien.

– Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina forblir Norges største sikkerhetspolitiske utfordring. Ingen andre kriser eller konflikter har potensial til å påvirke Norges sikkerhet i samme grad. Det handler om mennesker. Mennesker som lider under Russlands ulovlige krigføring og som utsettes for undertrykkelse og overgrep fra okkupanten. Det er derfor avgjørende for Ukraina og for vår egen sikkerhet at Norge fortsetter å støtte Ukrainas forsvarskamp gjennom militær og sivil støtte. Når regjeringen nå har besluttet å bidra med inntil 1,6 milliarder kroner til det tsjekkiske artilleriammunisjonsinitiativet er det et betydelig bidrag, som er mulig på grunn av fleksibiliteten i det flerårige Nansen-programmet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.