Norge bidrar til helsetiltak i EU

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

EU-delegasjonen inviterte nylig til et seminar for å informere om EØS-midlenes helseprogrammer. 180 millioner euro benyttes til helseforbedrende tiltak i ti EU-land.

29. januar inviterte EU-delegasjonen og EØS-midlenes sekretariat til seminar om EØS-midlene på Norway House. Foto: Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

EU-delegasjonen inviterte nylig til et seminar for å informere om EØS-midlenes helseprogrammer. 180 millioner euro benyttes til helseforbedrende tiltak i ti EU-land.

29. januar inviterte Norges delegasjon til EU og EØS-midlenes sekretariat til et seminar ved Norway House om EØS-midlenes helseprogrammer. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til at mer enn 180 millioner euro benyttes til helseforbedrende tiltak i ti mottakerland. Representanter fra disse landenes EU-representasjoner var invitert til seminaret.

Under møtet fikk deltagerne informasjon om EØS-midlenes helseprogrammer, og det ble utvekslet erfaringer om utfordringer på helsefeltet. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltar i gjennomføringen av EØS-midlenes helseprogram, og deltok også i møtet.

Flere utlysninger er allerede annonsert
– Det vil bli mange muligheter for å søke om midler til helseprosjekt gjennom EØS-midlene i 2014. Dette er særlig viktig i tider med kutt i offentlige helseutgifter, sier Anne Camilla Hilton i EØS-midlenes sekretariat.

Noen utlysninger av prosjektmidler under EØS-midlenes helseprogrammer er åpne for øyeblikket, og flere utlysninger vil offentliggjøres i løpet av 2014.

Samarbeidsmuligheter for norske aktører
Under EØS-midlenes helseprogrammer er det lagt til rette for samarbeid mellom Norge og mottakerlandene. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er programpartnere i seks av de ti landene der EØS-midlene har helseprogram og bidrar med informasjon til norske aktører som ønsker å delta som partnere i prosjekter. I alle programmene i de ti landene er det tilgjengelige midler for nettverksbygging og søk etter prosjektpartner. Les mer om hvordan norske aktører kan delta.

Dekker mange utsatte grupper
EØS-midlenes helseprogram dekker mange utsatte grupper, som barn, gravide, familier med lav inntekt, eldre, innvandrere og romfolk.

Disse landene deltar i EØS-midlenes helseprogrammer:

Hvilke tiltak som støttes i hvert enkelt land defineres etter landenes behov og utfordringer. Å forbedre tilgangen til trygg og effektiv helsehjelp av høy kvalitet er en prioritet i de fleste av mottakerlandene. Å forbedre tilbudet for mental helsehjelp er en prioritet i blant annet Tsjekkia, Estland og Ungarn. Å forbedre helseovervåking og helseinformasjon prioriteres i Slovenia og Portugal.

Viktig å informere om mulighetene EØS-midlene gir
Helseråd Ingrid Vigerust ved Norges delegasjon til EU mener det er viktig å informere om mulighetene EØS-midlene gir.

– Det er viktig å sørge for at politisk ledelse i landene som mottar EØS-midlene er kjent med midlene og deres betydning for vårt bilaterale forhold. I den anledning er helserådene ved landenes EU-representasjoner viktige. Vi fikk god tilbakemelding etter møtet om at dette hadde vært svært nyttig for de oppmøtte, sier hun.


Til toppen