Norge deltar på EUs ministermøte for justis- og innenrikssaker

To av Justis- og beredskapsdepartementets statssekretærer, Gjermund Hagesæter (FrP) og Vidar Brein-Karlsen (FrP), deltar på EUs rådsmøte for justis- og innenrikssaker i Brussel i morgen, 9. desember.

Tema de vil diskutere er blant annet status migrasjon i Europa, bekjempelse av terror og organisert kriminalitet, og nytt inn- og utreisesystem i Schengen (entry/exit).

EUs ministre vil også diskutere reform av europeisk asylsystem og gjenbosetting.

EUs møteside for justis- og innenriksmøtet

Det slovakiske formannskapets hjemmeside

Til toppen