Norge deltar på EUs toppmøte om arbeidslivs- og sosialpolitikk

Statsminister Erna Solberg deltar i dag på EUs toppmøte i Gøteborg om rettferdige arbeidsvilkår i og mellom de europeiske arbeidsmarkedene. På møtet blir det diskutert hvordan europeiske land sammen kan bidra til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

SocialSummit i Gøteborg
Erna Solberg på EUs Social Summit i Gøteborg. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

- Jeg er glad for at Norge inviteres med når EU-landene drøfter arbeidslivspolitiske spørsmål som i høyeste grad angår Norge. Det viser at vi har noe å bidra med når blant annet omstillinger på arbeidsmarkedet skal diskuteres, sier Erna Solberg.

Sveriges statsminister Stefan Löfven og EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker er vertskap for toppmøtet. Stats- og regjeringssjefer fra EU-land, EUs institusjoner, partene i arbeidslivet og representanter fra det sivile samfunn deltar på møtet. Norge er det eneste ikke-medlemslandet som er invitert. 

Statsminister Erna Solberg skal holde et innlegg der hun blant annet forteller om hvordan Norge har håndtert omstillingene på arbeidsmarkedet etter oljekrisen. Solberg skal også snakke om hvilke faktorer hun mener er sentrale for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

- Et inkluderende arbeidsmarked der flest mulig er i jobb, stor grad av sosial likhet og et privat næringsliv som sørger for verdiskaping er avgjørende for fremtidens velferd, sier Solberg.

Vil ha Europa med på akrim-samarbeid

I forbindelse med toppmøtet har statsministeren også tatt et initiativ overfor EU-kommisjonen, der hun foreslår økt samarbeid mellom de europeiske landene i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Statsministeren sendte i sist uke en rapport til kommisjonen med forslag til områder som egner seg for felles tiltak.

- Erfaringen fra Norge er at arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende og sterkere organisert enn tidligere. Sakene har ofte internasjonale forgreninger. I mange tilfeller snakker vi om rene kriminelle nettverk, med virksomheter som flytter seg hurtig fra land til land. De er dermed vanskelige å oppdage for nasjonale kontrollmyndigheter. For å lykkes i kampen mot de kriminelle må de europeiske landene jobbe enda tettere sammen. Jeg vil derfor drøfte med kommisjonen om det kan være hensiktsmessig med en samlet, felles strategi mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå, sier Solberg. 

Til toppen