Norge deltar på rådsmøtet for justis- og innenrikssaker

I morgen, fredag 13. oktober, deltar statssekretær Thor Sættem (H) på EUs rådsmøte for justis- og innenrikssaker i Luxembourg. På dagsorden står blant annet terrorbekjempelse og forslag til endringer i EUs grenseforordning.

Tema for lunsjdiskusjonen vil være migrasjonsstatusen i Europa, med vekt på gjenbosetting.

Pressekontakt: Justisdepartementets pressevakt, telefon 97 55 37 45.

Mer om morgendagens rådsmøte for justis- og innenrikssaker

 

 

 

Til toppen