Norge er godt forberedt på ankomster fra Gaza

– Norske borgere og andre med tilknytning til Norge som blir evakuert fra Gaza skal bli tatt godt imot når de kommer til Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Flere mennesker evakueres fra Gaza og ankommer Norge de nærmeste dagene. Norske myndigheter og aktuelle kommuner er godt forberedt på å ta imot dem.

– Vi må regne med at de som nå har flyktet fra et krigsherjet Gaza har med seg sterke opplevelser. Dette er mennesker som vi vet har levd i akutt fare under ekstreme forhold i flere uker. Derfor er jeg opptatt av god kommunikasjon til de kommunene som skal ta imot evakuerte, slik at de kan ivareta sitt oppdrag og tilby de tjenestene det er behov for, sier helse- og omsorgsministeren.

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til landets statsforvaltere. De oppfordrer kommunene til å være særlig oppmerksom på psykososial beredskap, og å følge opp dem som nå kommer til Norge fra Gaza.

– Vi må ta høyde for at det kan være skadde eller personer som er svekket som følge av dårlig tilgang på mat, rent vann eller medisiner. Det kartlegges nå av norsk helsepersonell, som møter de evakuerte i Egypt, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

De kommunale tjenestene er godt forberedt, enten de evakuerte ankommer ved Utenriksdepartementets hjelp til Gardermoen i Ullensaker kommune, eller reiser på egenhånd til kommunen de hører hjemme i. NorgeUllensaker kommune planlegger for ulike scenarier avhengig av hvor mange som kommer til Norge på en gang, og hvem de er. Både politi, grensekontroll, barnevern, NAV og helsetjenester vil være involvert.

– Vi jobber godt på tvers av departementer, etater og kommuner og er klare for å bistå norske borgere og andre med tilknytning til Norge som nå kommer hit fra Gaza, avslutter helse- og omsorgsministeren.