Norge er i førersetet i kampen mot antibiotikaresistens

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forbruket av antibiotika i husdyrholdet i Norge er blant det aller laveste i verden. Kampen mot antibiotikaresistens står likevel høyest på dagsorden når landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter i ulike internasjonale fora. Andre lands representanter er imponert både over status i Norge og våre ambisiøse målsetninger.

– Jeg er svært bekymret for den globale utviklingen når det gjelder antibiotikaresistens. Dette er en av de aller største helseutfordringene vi står overfor i dag, sier Listhaug. – Jeg har valgt å møte utfordringene på mine ansvarsområder offensivt, selv om situasjonen i Norge er meget god. Utfordringer knyttet til antibiotikaresistens må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Jeg har diskutert dette både med EUs kommissærer, med mine nordiske kolleger og nå sist med tyske politikere, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Sentrale tema i denne sammenhengen har vært bruk av antibiotika for å forebygge sykdom og som vekstfremmer, forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i den internasjonale fjørfeavlen og praksis for veterinærers utlevering av antibiotika i noen EU-land. 

En ny Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens for perioden 2015-2020 ble vedtatt i juni i år. De overordnede målene i strategien er redusert og riktigere bruk av antibiotika, økt kunnskap om hva som driver utvikling og spredning av resistens, og at Norge skal være en pådriver internasjonalt for utvikling av nye antibiotika og vaksiner. – Et viktig mål for vår sektor er at LA-MRSA ikke skal etableres i norsk svinehold. Dette er viktig for å forebygge antibiotikaresistens hos mennesker og for å sikre trygg mat, sier Listhaug. 

Begrepet "One Health – Èn helse" er sentralt i bekjempelsen av antibiotikaresistens, og understreker hvor viktig det er å jobbe globalt med dette og å få dyrehelse- og folkehelsemyndighetene til å jobbe sammen for å oppnå best mulig resultater. 

I de siste års statsbudsjett er både overvåkning og forskning knyttet til antibiotikaresistens styrket. Dette bidrar til økt kunnskap om reservoarer, konsekvenser og hvordan vi kan bekjempe ulike typer antibiotikaresistens hos dyr. 

Les mer hos: