Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 under Landbruks- og matdepartementet Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651, 5652

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget