Norge hedrer svensk vaksinekoordinator

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Den tidligere vaksinekoordinatoren Richard Bergström hedres av Norge og blir kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Bergström og Sverige sørget sammen med EU for at Norge ble inkludert i EUs innkjøpsordning og fikk tilgang til covid-19-vaksiner på linje med EU-landene.

– Richard Bergström og Sverige fortjener en stor takk fra Norge for at vi fikk tilgang til vaksiner mot covid-19, og dermed en vei ut av pandemien. Dere gjorde mer for Norge i denne saken enn man kan forvente av et naboland, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Ordenen ble delt ut 7. desember i regjeringens representasjonsbolig. Den tildeles for «særlig fortjenestefullt virke for Norge og menneskeheten.»

Inkluderte Norge i EUs innkjøpsordning

Sommeren 2020 var det rift om vaksiner i hele verden, og det så mørkt ut for Norge.

– Vi er et lite og sårbart land. Hverken vår solide finansielle posisjon eller EØS-avtalen kunne sikre oss gode vaksiner raskt, sier Støre.

Da var Richard Bergström og Sverige gode å ha! Takket være dere og EU ble vi ble inkludert i EUs innkjøpsordning. Norge fikk vaksiner på lik linje med EU-landene, og i samme tempo som EU-landene, påpeker Støre.

Forkortet ventetida

Også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol takker Bergström:

– Hadde det ikke vært for Bergström og Sverige, hadde vi måttet vente lenger på vaksiner. Det ville vært en veldig vanskelig situasjon hvis Europa fikk vaksiner, mens Norge sto utenfor. Slik gikk det heldigvis ikke.

– Og så vil jeg også gi honnør til EU for å bidra til vaksiner til alle land i Europa, også Norge, sier Kjerkol.

 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr hilser på Richard Bergström
Richard Bergström, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre på vaksinesenteret i Nydalen. Foto: HOD

Solidarisk tilnærming

Støre trekker også frem at EU har hatt en god og solidarisk tilnærming til vaksinearbeidet. Bare noen få av EUs medlemsland produserer vaksiner selv. Likevel har EU-landene valgt å fordele vaksinene likt mellom seg.

– Samarbeidet med EU har vært avgjørende for håndteringen av pandemien i Norge. Derfor følger vi Koronakommisjonens anbefaling og arbeider for å delta i EUs samarbeid om helseberedskap og kriserespons, sier Støre.

– Når resten av Europa nå går sammen om systemer for å være mer motstandsdyktige i møte med neste helsekrise, kan ikke Norge stå alene. Også våre nordiske naboer bygger sin helseberedskap innenfor EUs rammer.