Norge innenfor målet for gjennomføring av direktiver

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Norge ligger innenfor EUs mål for hvor raskt EU- og EØS-landene skal gjennomføre vedtatte direktiver. Det viser ferske tall fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Forsinkelsestiden for gjennomføring av EØS-regelverk har gått ned fra forrige måling ifølge en rapport fra ESA. Foto: ESA

ESA publiserte 4. juli sin halvårige resultattavle, som gir en oversikt over hvor raskt EØS/EFTA-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked. Norges gjennomføringsunderskudd ligger på 0,9 prosent, noe som er innenfor EUs mål om maksimalt en prosent etterslep.

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverket. Oversikten blir utgitt to ganger i året og utarbeides av ESA sammen med Europakommisjonen.

Norges gjennomføringsunderskudd har gått svakt opp siden forrige resultattavle ble publisert i februar, fra 0,7 prosent til 0,9 prosent. Gjennomføringsunderskudd er prosentvis andel direktiver som ikke er blitt gjennomført i nasjonal rett innen fristen. ESA har et uttalt mål om at EØS/EFTA-landene skal ha et gjennomføringsunderskudd under en prosent, og Norge er dermed innenfor dette målet.

Forsinkelsestiden for Norge gikk samtidig ned fra 7,5 måneder til 5,9 måneder.

Også EØS-landet Liechtenstein ligger innenfor ESAs mål med et gjennomføringsunderskudd på 0,3 prosent. Island har på sin side et gjennomføringsunderskudd på 2,3 prosent.

For EU-landenes vedkommende, ligger det gjennomsnittlige gjennomføringsunderskuddet på 0,6 prosent.

 

Mer informasjon:

Les ESAs pressemelding her.
Se hele Resultattavlen her.

Til toppen