Norge innfører ytterligere restriktive tiltak mot Hviterussland

- Norge har i dag sluttet opp om EUs nye sektorsanksjoner mot Hviterussland. Disse tiltakene er et nødvendig svar på de omfattende menneskerettighetsbruddene som begås av hviterussiske myndigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Situasjonen i Hviterussland fortsetter å forverre seg. Opposisjonelle fengsles, menneskerettighetsforkjempere trakasseres og uavhengige medier knebles. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner har Hviterussland over 500 politiske fanger. FNs høykommissær for menneskerettigheter har flere ganger bedt landets myndigheter om å stanse de pågående bruddene mot menneskerettighetene.

Norge har sluttet opp om den fjerde runden av EUs listeføringer av hviterussiske tjenestemenn og selskaper, i tillegg til EUs nylig vedtatte restriktive tiltak mot sentrale deler av hviterussisk næringsliv. EU har blant annet innført restriksjoner på handel med utstyr til intern undertrykkelse, flerbruksvarer, tobakksvarer og petroleumsprodukter. Disse sektorene bidrar med betydelige inntekter til den hviterussiske staten og dermed til president Lukasjenkos antidemokratiske regime. Den norske forskriften med særlige tiltak mot Hviterussland vil bli oppdatert for å reflektere disse tilleggene.

- Sektorsanksjonene viser at vi og våre nære europeiske partnere reagerer tydelig på grove menneskerettighetsbrudd i Hviterussland. I stedet for å fortsette på sin feilslåtte kurs, må regimet løslate alle politiske fanger og innlede en dialog med de demokratiske kreftene, sier utenriksministeren.