Norge innledet skogseminar i Europaparlamentet

Norge innledet nylig et skogseminar i Europaparlamentet. Innlegget om reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) ble meget godt mottatt. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Et seminar om utfordringer knyttet til avskoging ble arrangert i Europaparlamentets tverrfaglig gruppe for klima, naturmangfold og bærekraftig utvikling forrige uke. Møtet ble ledet av den franske europaparlamentarikeren Gaston Franco (EPP – de kristen-konservative). En rekke europaparlamentarikere deltok, blant andre europaparlamentariker Christofer Fjellner (EPP) fra Sverige samt representanter fra Kongo - Brazzaville, Kommisjonen, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og næringslivet, herunder IKEA. Til sammen var det rundt 75 tilhørere.

Norge, representert ved Andreas Dahl-Jørgensen fra Miljøverndepartementet, holdt et innledningsinnlegg om reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) og om norsk innsats på området opp mot Oslo-møtet 27. mai. Innlegget ble meget godt mottatt og vakte interesse med spørsmål. De andre innlederne tok opp behovet for samordning av ulike initiativer, EUs pågående diskusjon om en forordning for tømmerhandel og kapasiteten i utviklingsland.

Den norske presentasjonen følger vedlagt. Mer informasjon om seminaret finnes her. De norske innspillene til tømmerforordningen følger også vedlagt.

Generelt var seminaret en god mulighet til å knytte kontakter mot EU-systemet på området og å få informasjon om ulike aktørers syn på utviklingen. Det norske arbeidet ble godt profilert.

Til toppen