Norge med i koalisjon mot klimagassutslipp

Norge er nå medlem av Under 2-alliansen i forbindelse med klima- og miljøminister Vidar Helgesens møte med Californias guvernør Jerry Brown.

klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter Californias guvernør Jerry Brown.
Norge er nå medlem av Under 2-alliansen i forbindelse med at klima- og miljøminister Vidar Helgesens møte med Californias guvernør Jerry Brown. Foto: Jon Berg

Medlemmene i alliansen slutter seg til et mål om å redusere klimagassutslippene med 80-95 prosent innen 2050, under 1990-nivået. I alt har 175 myndigheter på nasjonalt og lokalt nivå fra til sammen 35 land signert eller sluttet seg til alliansen. Til sammen representerer disse en befolkning på 1,2 milliarder mennesker – 16 prosent av jordas befolkning og 39 prosent av den globale økonomien. Nå har altså Norge sluttet seg til denne koalisjonen. 

– Norge er beredt til å bidra med både penger og våre erfaringer for å hjelpe til med å gjennomføre koalisjonens mål. Det er flott at vi nå er med i denne gruppen av land, delstater og fylker som vil gjøre mye for å bekjempe klimaendringene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Han sier han setter stor pris på guvernør Browns lederskap innen klimapolitikken. 

– California og Norge har begge mål om et samfunn med lave klimagassutslipp. Guvernørenes beslutning om å holde et toppmøte om klima september neste år viser verden at USA gjør framskritt i klimapolitikken uavhengig av hva som skjer på føderalt nivå, sier Helgesen. 

Under guvernør Brown har California også underskrevet samarbeidserklæringer og avtaler med Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland, Sør-Korea, Peru, Japan, Israel, samt provinser og delstater i Kina, Mexico, Brasil og Canada.

Under2MoU-initiativet har etter Paris 2015 opplevd en sterkvekst i antall deltakere. Per juni 2017 har 176 delstater fra 36 land sluttet seg til initiativet. I tillegg har 15 land gitt sin politiske støtte til initiativet, herunder Canada, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Mexico, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Peru og Sverige. De fleste av våre partnerland på klima og skogområdet er med i U2-initiativet. 

Initiativet har fått betydelig tyngde gjennom sin stadig økende medlemsmasse, ikke minst etter at et tyvetalls kinesiske byer og provinser sluttet seg til.

Til toppen