Presseinvitasjon: Norge og Sverige kobler sammen sine nødnett

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges inrikesminister Anders Ygeman innvier 16. november sammenkoblingen av det norske og svenske nødnettet.

Innvielsen skjer under en stor norsk-svensk grenseredningsøvelse i Meråker, der nødetater fra begge land deltar. Det er første gang i verden at to nasjoner kobler sammen sine nødnett.

Det er stor internasjonal interesse rundt sammenkoblingen, og rundt 100 gjester fra hele Europa vil være til stede ved øvelsen.

Presseprogram

Kl. 9.00-10.45: akkreditering på Teveltunet fjellstue, 7530 Meråker.

Kl. 10.45: Felles transport til øvelsesplass, der nødetater fra begge sider av grensene deltar.      

Kl. 11.00-12.30: På øvelsesplassen er det fire stasjoner med informasjon om prosjektet, samt mulighet til å overvære øvelsen. Det blir mulighet for intervjuer med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet, Tor Helge Lyngstøl, direktør DNK og Helena Lindberg, generaldirektør i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kl. 12.30: Transport tilbake til Teveltunet. Enkel servering i presserommet.

Kl. 13.00-13.40: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) og inrikesminister Anders Ygeman (S) innvier sammenkoblingen. Offisiell avtalesignering og taler fra DNK og MSB.

OBS! E14 stenges i en periode mellom kl. 11 og 13 i forbindelse med øvelsen. Presse som vil delta på øvelsesplassen må derfor møte på Teveltunet for registrering og felles transport senest 10.30. 

Påmelding senest 14.11 til: Kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for nødkommunikasjon(DNK) Kristine Utheim, kristine.utheim@dinkom.no,
95 82 99 83.

Kontaktperson for justis- og beredskapsministeren:  Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, 975 53 747.

Til toppen