Norge starter arbeidet med FNs internasjonale tiår for urfolksspråk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

FNs generalforsamling har vedtatt at 2022–2032 er FNs tiår for urfolksspråk. Sametinget og Kommunal- og distriktsdepartementet er nå i gang med arbeidet både hjemme og ute i verden.

– Urfolksspråkene er ikke bare viktige for oss urfolk, men også for verdenssamfunnet. De inneholder umistelig kunnskap om historie, kultur og om naturen. Det er en viktig del av vår felles arv, sier sametingspresident Silje Karine Muotka. 

Ifølge UNESCO finnes det i dag mellom 6000 og 7000 språk i verden. 96 prosent av språkene snakkes av bare tre prosent. Mange språk dør ut fordi de ikke blir praktisert.

– Dette tiåret er en god anledning til å dele erfaringer fra arbeidet som gjøres for å styrke de samiske språkene, som kan komme andre urfolksspråk og minoritetsspråk til nytte. Språktiåret oss muligheten til at vi i fellesskap kan bidra til å bevare og utvikle alle verdens urfolksspråk, sier sametingspresidenten.  

Norge representert i den internasjonale styringsgruppen

UNESCO er ansvarlig for gjennomføringen av språktiåret, og det er opprettet en arbeidsgruppe som består av representanter fra stater, urfolksrepresentanter og medlemmer fra FNs permanente forum for urfolkssaker. Både Sametinget og Kommunal- og distriktstdepartementet deltar aktivt i det internasjonale arbeidet. Norge sitter i styringsgruppen for tiåret.

– Norge har mye å bidra med i arbeidet med språktiåret. Vi er for eksempel langt framme når det gjelder språkteknologiske verktøy for urfolksspråk. Vi kan maskinoversette nordsamiske tekster til norsk. Vi har retteprogram som sjekker om du skriver korrekt samisk. Vi kan skrive med samiske bokstaver på mobilen. Og vi kan enkelt finne det riktige samiske ordet i gode elektroniske ordbøker, sier kommunal- og distrikstminister Sigbjørn Gjelsvik.

Statsråden understreker at alle tiltak i tilknytning til språktiåret vil bli utformet i dialog med Sametinget.

Opprettet et nasjonalt samarbeidsforum

Sametinget og departementet har i fellesskap opprettet et nasjonalt samarbeidsforum som skal koordinere arbeidet med tiåret i Norge. Her vil den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Samisk høgskole, Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Kunnskapsdepartementet og Språkrådet være representert. 

–Sametinget har allerede etablert et bra samisk samarbeid over landegrensene i forbindelse med tiåret for urspråk. Vi har også jevnlig kontakt med andre i den arktiske delegasjonen. Nå får vi i også et nasjonalt samarbeidsforum til dette arbeidet. Jeg har stor tro på at samarbeidsforumet klarer å få til et nasjonalt løft for samiske språk, sier rådsmedlem i Sametinget, Mikkel Eskil Mikkelsen.

UNESCO har laget en egen nettside for tiåret.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no