Norge støtter en koordinert tilnærming i Europa

Norge deltok onsdag i et møte i EUs krisehåndteringsmekanisme, IPCR, for å drøfte koordinering av tiltak relatert til koronapandemien og situasjonen i Kina. Norge støtter en koordinering av tiltak i Europa.

– Norge ønsker å være tett koordinert med øvrige land i Europa, og støtter en felles tilnærming. Vi er glad for at dagens møte har sikret dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Både WHO og flere europeiske land er bekymret over usikkerhet rundt og lite kunnskap om den epidemiologiske situasjonen i Kina og om hvilke virusvarianter som sirkulerer, samt mulig effekt på videre utvikling av pandemien.

– Å koordinere tiltak i Europa kan gi bedre oversikt i en uoversiktlig situasjon, sier Kjerkol.

Blant tiltakene som det er enighet om er testing av avløpsvann fra fly fra Kina og på internasjonale flyplasser. For passasjerer med fly fra Kina anbefales det krav om testing før avreise og bruk av munnbind om bord i flyet. I tillegg anbefales virusvariantanalyser ved påvist korona for reisende fra Kina etter ankomst til Europa.

Det er ikke direkteflygninger fra Kina til Norge. Norske myndigheter går nå i dialog med europeiske kolleger for å se på hvordan tiltakene kan gjennomføres i praksis. Tiltakene skal vurderes på ny i midten av januar.