Norge støtter flytting av WHOs NCD-kontor fra Moskva til København

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regionalkomiteen for WHOs europaregion har i dag vedtatt å flytte kontoret for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) fra Moskva til København.

Vedtaket er gjort mulig ved at en gruppe land, inkludert Norge, har gått sammen om å finansiere flytting og drift av aktivitetene til København, som allerede huser WHOs regionalkontor for europaregionen. Ikke-smittsomme sykdommer står for majoriteten av dødsfallene i Europa og ved å sikre finansieringen vil den faglige støtten til land i europaregionen opprettholdes.

– Jeg er glad for at medlemslandene i WHOs europaregion i dag har vedtatt at kontoret for ikke-smittsomme sykdommer skal flyttes fra Moskva til København. Ikke-smittsomme sykdommer er et betydelig folkehelseproblem og det er svært viktig for regjeringen å bidra til å sikre at aktiviteten kan videreføres utenfor Russland. Norge fordømmer Russlands angrepskrig på det sterkeste. Vi står i solidaritet med Ukraina og Ukrainas befolkning, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

For om lag et år siden fordømte landene på det sterkeste Russlands militære aggresjon mot Ukraina og ba regiondirektøren om å utrede ulike alternativer for å sikre aktiviteten og flytte kontoret ut av Russland. Russlands krigføring hadde på det tidspunktet vist at videre drift fra Moskva ville påvirke det faglige arbeidet i regionen negativt og samtidig vanskeliggjøre det internasjonale arbeidet. Regionkontoret har i vurderingen av ulike alternativer kommet til at flytting til København er det som best sikrer videreføring av aktiviteten. Dette vil også sikre tettere samarbeid på tvers av organisasjonen. Europaregionens medlemsland støttet dette alternativet ved vedtaket i dag.

Landene som bidrar finansielt er Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Norge, Slovenia og Sverige.