Norge tatt opp i organisasjon for inkludering av romfolk

Norge er tatt opp som nytt observatørland i organisasjonen «Decade of Roma Inclusion» under møtet i Kroatia denne uken.

Fagdirektør Ingrid Schulerud i Utenriksdepartementet (nr 2 fra høyre) holdt det norske innlegget under møtet i Zagreb, Kroatia. Foto: Mette Jøranli/UD

«Decade of Roma Inclusion» samler land fra EU og Balkan, samt interesseorganisasjoner og europeiske og globale institusjoner. Organisasjonens medlemmer møttes i Zagreb denne uken for å oppsummere ti års erfaring med inkludering av romfolk i Europa.

Norge ble hilst velkommen som nytt observatørland av Kroatias visestatsminister Mimica.

Et sentralt tema på møtet var koordineringen mellom de ulike institusjonene i Europa som arbeider med inkludering av romfolk: Europakommisjonen, Europarådet, Verdensbanken, FN-systemet og nasjonale stater samt det sivile samfunn.

George Soros, en av initiativtakere til Roma Decade, var tilstede og etterlyste større innsats fra Europas sentrale institusjoner. Samtidig ble det påpekt fra flere hold at svært mye har skjedd det siste tiåret for å øke bevisstheten om romfolks levekår og for å sette dette på agendaen i Europa.

Det var likevel enighet om at det foreløpig er få konkrete resultater å vise, både for å bedre levekår, men også redusere diskrimineringen av Europas største minoritet.

Norges vektlegging av tiltak for romfolk gjennom EØS-midlene blir lagt merke til. Både Verdensbanken, Europarådet og George Soros omtalt Norges innsats på en postiv måte.

Roma Decade favner bredere enn EU og derfor et viktig forum for land og organisasjoner utenfor EU. Montenegro overtar nå presidentskapet i organisasjonen etter Kroatia.

Til toppen