Utviklingsministeren på havkonferanse:

Norge vil forby farlige kjemikalier i plast

Som en av lederne for de globale plastforhandlingene ønsker Norge å forby en rekke helse- og miljøfarlige kjemikalier som finnes i plast.

Mennesker plukker plast ved en strand
Under sitt besøk til Lago Atitlán plukket utviklingsministeren plast fra havet sammen med organisasjonen «Las Guardianas del Lago». Foto: Utenriksdepartementet.

– Vi trenger regler som begrenser innholdet av farlige kjemikalier i plasten. Norge tar til orde for at alle mennesker skal ha samme nivå av beskyttelse, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.  

Plast inneholder ulike kjemikalier som kan skade miljøet og helsen vår. Forskerne har identifisert over 16 000 kjemikalier som brukes i plast. Kun et fåtall av de farlige kjemikaliene i plast er regulert av internasjonale avtaler i dag. Norge har derfor fremmet forslag under plastforhandlingene om å forby enkelte kjemikalier. På havkonferansen Immersed in Change på Costa Rica er en av de viktigste sakene å få fremgang i forhandlingene om en global plastavtale.  

– Det er ikke godt nok at så få farlige kjemikalier er forbudt i verden i dag. Derfor er jeg glad for at Norge nå går i bresjen. Dette vil gi mange fordeler for helsa vår, samfunnet vårt og ikke minst miljøet, sier Tvinnereim.

Eksempler på kjemikalier Norge foreslår å forby er enkelte metallforbindelser og ftalater. Bly- og kadmiumforbindelser kan hope seg opp i dyr og mennesker og være kreftfremkallende, redusere fruktbarheten, gi fosterskader og nerveskader. Stoffene er også giftige for fisk. Ftalater er en stor gruppe stoffer som brukes for å gjøre plasten myk. Ftalater gjenfinnes overalt i miljøet og i dyr og mennesker, for eksempel kan barn få i seg stoffene når de frigis fra leker. Mange ftalater forstyrrer hormonsystemet ved å etterlikne, øke eller hemme virkningen av kroppens naturlige hormoner. Stoffene kan gi nedsatt fruktbarhet både hos mennesker og dyr. Fostre som blir eksponert for ftalater i sensitive perioder av fosterutviklingen, kan få utviklings- og reproduksjonsskader. 

Plasten havner i naturen i enorme mengder til skade for miljø og mennesker. Farlige kjemikalier fra plast kan forurense mat og drikkevann. Når plasten blir avfall inneholder den fortsatt de farlige stoffene. I mange land er det manglende ressurser for å håndtere plastavfallet. Fattige som lever av å sortere all denne plasten blir daglig utsatt for farlige kjemikalier. Plastavtalen kan bidra til å gi disse bedre beskyttelse.    

– Globale regler er nødvendige for å hindre at farlige kjemikalier som brukes i plast fortsetter å være en trussel for menneskers helse eller for naturen. Globale regler vil også sikre at alle mennesker - uansett hvor de bor, om de er barn eller voksen, fattig eller rik - har samme beskyttelsesnivå, sier Tvinnereim.