Norge stemte for FN-vedtak om Jerusalem

Norge stemte i likhet med 127 andre land for vedtaket om Jerusalems status i FNs generalforsamling i dag.

Det er norsk politikk å bidra til at sluttstatusspørsmålene, inkludert Jerusalems status, finner en varig løsning gjennom forhandlinger mellom israelerne og palestinerne. Dette er blitt slått fast i tidligere vedtak av FNs sikkerhetsråd og i Oslo-avtalen fra 1993.

Derfor stemte Norge for resolusjonen som i dag ble realitetsbehandlet i FNs generalforsamling. USA er godt kjent med norske posisjoner vedrørende Jerusalems status. Med henvisning til tidligere vedtak av FNs sikkerhetsråd oppfordrer FNs generalforsamling medlemslandene til ikke å flytte sine ambassader til Jerusalem. Det er følgelig ikke aktuell norsk politikk å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv.

Resolusjonsteksten ble lagt fram av Den arabiske liga og Organisasjonen for islamske stater som følge av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Ni medlemsland stemte imot, og 35 stemte avstående.

Til toppen