Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges første realfagsgymnas er godkjent

Kunnskapsdepartementet har godkjent Norges Realfagsgymnas Bærum AS for inntil 225 elever.

Skolen er godkjent etter profilskolegrunnlaget i friskoleloven, og det er den første videregående skolen som er godkjent på dette grunnlaget. Godkjenningen er gitt på vilkår av at skolen innen en 15. mai 2017 gjør enkelte tilpasninger av læreplanene.

 – Norges Realfagsgymnas Bærum AS har synligjort at den har en særskilt realfagsprofil, og har derfor som den første videregående skolen i Norge fått godkjenning på bakgrunn av dette, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 I april i fjor avslo Utdanningsdirektoratet skolens søknad om godkjenning etter friskoleloven § 2-1. Saken ble deretter klaget inn til Kunnskapsdepartementet, som etter en konkret vurdering har kommet til at vilkårene for godkjenning var oppfylt.

140 timer fordypning

Norges Realfagsgymnas Bærum AS har søkt om godkjenning av Vg1 til Vg3 med inntil 225 elever på grunnlag av en sin spesielle, realfaglige profil. Profilen går ut på at skolen vil rette spesiell faglig oppmerksomhet mot realfag. Det følger av søknaden at skolen vil følge læreplanen i Kunnskapsløftet, og i tillegg ha ekstra timer i utvalgte fag.

Elevene vil få 140 timer med realfagsfordypning som skal integreres i fellesfag og programfag.

– Regjeringen har vedtatt en ny, nasjonal realfagsstrategi – og vi er i gang med egne talentsentre i realfag for høyt presterende elever. Et realfagsgymnas kan være et spennende tilbud til elever som ønsker å fordype seg i realfag før de skal over i høyere utdanning, sier Røe Isaksen.

Få elever i toppsjiktet

Ifølge TIMSS Advanced 2015 har Norge svært få elever som velger matematikk og fysikk på øverste nivå på videregående skole. Kun 6,7 prosent av elevene tok fordypning i fysikk i 2015, mens 10,6 prosent av elevene tok fordypning i matematikk.

Realfagsstrategien "Tett på realfag" (2015-2019) har som mål at flere barn og unge skal presterer på høyt og avansert nivå i realfagene.

– Vi trenger flere elever som presterer helt i toppsjiktet i realfag. Bærum er en av landets første realfagskommuner, og slik sett er det ikke unaturlig at landets første realfagsgymnas etableres her, understreker kunnskapsministeren.

Vedtak i klagesak - Norges Realfagsgymnas Bærum AS.pdf

Til toppen