Norsk-Mongolsk samarbeid om husdyrgenetikk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En bredt sammensatt delegasjon fra Mongolia - myndighetspersoner, akademia/ forskning og husdyrnæring hadde samtaler med Landbruk og matdepartementet (LMD) ved statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, i dag onsdag 3. februar. Det mongolske besøket er et gjenbesøk etter eksportfremstøt av Geno, tidligere NRF (Avlslaget for Norsk Rødt Fe), til Ulaanbaatar, Mongolia i oktober 2015 understøttet av LMD.

– Det er spennende at et land som Mongolia er interesserte i å lære mer om Genos virksomhet og se på mulighetene for bruk av det genetiske materiale i Norsk rødt fe, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp). Vår kanskje fremste eksportartikkel er nettopp egenskapene i norske husdyr vi har utviklet gjennom generasjoner med avl og vi i Landbruks- og matdepartementet er utrolig stolte av den norske kombinasjonskua. 

Det er Geno og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomisk Forskning) med samarbeidspartnere, som har invitert sentrale personer/instanser som delegasjonen var i samtaler med i Mongolia, til et 3 dagers minisymposium i Norge. Målet er i løpet av dagene å komme frem til ei skisse for en felles handlingsplan. 

Delegasjon fra Mongolia og statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal etter dagens møte.
Delegasjon fra Mongolia og statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal etter dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Symposiet dekker tema som implementering av norsk teknologi og kunnskapsoverføring på området i Mongolia, understøtte Genos eksport av NRF-sæd samt bærekraftig melk- og kjøttproduksjon og muligheten for etablering av nærings/forskningssamarbeid mellom partene. 

Etter besøket hos LMD møter delegasjonen på 12 personer Veterinærinstituttet, Mattilsynet og NMBU/Veterinærfakultetet. Dag to er på Campus ÅS med NIBIO, NMBU/Senter for husdyrforskning, Norges Vel og Forskningsrådet. Dag tre besøker delegasjonen Geno på Hamar og aktuelle virksomheter/gårder. 

I de norsk-mongolske relasjoner de siste årene, har det vært økt aktivitet. Geno eksporterer NRF-sæd til mer enn 25 land, nå også Mongolia. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne.