Norsk bekymring over lovforslag om israelske bosettinger

Israels nasjonalforsamling, Knesset, stemte denne uken for et lovforslag som legger til rette for å legalisere bosettinger bygget ulovlig på privateid palestinsk land.

Dersom loven blir endelig vedtatt, vil den kunne frata palestinere råderett over egen eiendom, til fordel for bosettere. Den vil også kunne bli den første loven Knesset vedtar som omfatter statusen til land på Vestbredden. Dette kan, ifølge regjeringsmedlemmer i Israel, være et skritt i retning av anneksjon av dette området.

- Vi ser med bekymring på at Israel kan komme til vedta en slik lov. Lovforslaget sår også tvil om Israels erklærte støtte til to-statsløsningen og
strider mot anbefalingene fra Midtøsten-kvartettens rapport, sier statssekretær Marit Berger Røsland.
Til toppen