Norsk-polsk samarbeid i vekst

– Kontaktene mellom Norge og Polen fortsetter å vokse både i bredde og dybde. De siste årene er det få land i Europa vi har hatt en like rivende utvikling i samarbeidet med, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Støre deltar under kongeparets reise til Polen. Statsbesøket ble innledet i Warszawa onsdag med signering av tre nye samarbeidsprogrammer innen forskning, utdanningsstipend og kultur.

Dette er en del av Norges bidrag til Polen gjennom EØS-midlene. Fram til 2016 er det satt av omlag 4,5 milliarder kroner til programmer og prosjekter innenfor ulike sektorer. Dette gjør Polen til den største mottakeren av EØS-midler.

Omlag 280 millioner kroner går til samarbeidsprosjekter mellom norske og polske forskere. Forskning innen miljø, helse og likestilling er blant de prioriterte områdene. Samtidig skal ca. 75 millioner kroner bidra til utveksling av studenter og vitenskapelig ansatte mellom utdanningsinstitusjoner i Polen og Norge.

Les hele pressemeldingen på Utenriksdepartementets hjemmesider.

Til toppen