Norsk suksess i europeisk forskningssamarbeid

Norske forskere er aktivt med i jakten på gode løsninger for klimasmart matproduksjon. Norge deltar i flere prosjekter som vil bidra til mindre utslipp av klimagasser og kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke jordbruk i Europa.

Norge er ett av 21 medlemsland som deltar i det europeiske fellesprogrammet JPI FACCE. Forskningsrådet peker på at antall prosjekter med norske deltakere øker. Nå er vi aktive i syv ulike prosjekter, og er koordinator for fem av dem. Norsk suksess i FACCE-aktiviteter viser at vi har sterke og konkurransedyktige mat-, landbruk- og klimamiljøer.

Programmet skal koordinere nasjonal forskning på landbruk, matsikkerhet og klimaendringer. Som et lite landbruksland må vi samarbeide internasjonalt for å få tilgang til viktig kunnskap. Samtidig kan vi bidra med norsk ekspertise på områder der vi har sterke forskningsmiljøer. 

Forskning.
Norske forskere er aktivt med i jakten på gode løsninger for klimasmart matproduksjon. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen