Nyheter

Norsk-Svensk samarbeid om bruk av tre

Som en oppfølging av det norske Kronprinsparets besøk til Sverige i mai i fjor, ble det denne uken arrangert et skogsseminar i den norske ambassaden i Stockholm.

Ambassadør Aud Kolberg var vert for arrangementet med tittelen «Norge og Sverige - framtidens løsninger innen bruk av tre». Den svenske landsbygdminister Peter Kullgren og landbruks- og matminister Geir Pollestad åpnet seminaret i fellesskap under parolen – Sterkere sammen enn hver for oss.

Kullgren sa innledningsvis; - Vi deler mangt og meget av de samme forholdene og mulighetene i bruken av skogen og dens produkter. Sverige ønsker derfor å verne om vårt gode forhold med sikte på å videreutvikle det eksisterende og velfungerende samarbeidet i skogspørsmål.

Blant temaene som ble diskutert var blant annet fremtidens bærekraftige bygg, digital samhandling, standardisering, trefiberbaserte innovasjoner og selvfølgelig det viktige samarbeid mellom Sverige og Norge.

Skog- og trenæringen har potensial for stor verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser. Det å erstatte fossilt karbon med bioressurser er en viktig del av den grønne omstillingen, sa Pollestad.

Den svenske landsbygdminister Peter Kullgren og landbruks- og matminister Geir Pollestad åpnet seminaret «Norge og Sverige - framtidens løsninger innen bruk av tre».
Den svenske landsbygdminister Peter Kullgren og landbruks- og matminister Geir Pollestad åpnet seminaret «Norge og Sverige - framtidens løsninger innen bruk av tre». Foto: Landbruks- og matdepartementet

Samarbeidsklynger for blant annet industri, forskning og innovasjon har spilt en sentral rolle i oppfølgingen av kronprinsparets besøk til Sverige.

– Jeg er overbevist om at økt samarbeid mellom Norge og Sverige innenfor skog- og trenæringa vil bidra til å styrke sektoren. Jeg vil derfor gi honnør til det arbeidet som er gjort, både i næringa og gjennom samarbeidet med virkemiddelapparatet, for å styrke det svensk-norske samarbeidet, sa Geir Pollestad.