NSB med ny passasjerrekord – igjen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen er opptatt av å legge forholdene til rette for at flere kan ta toget i og mellom byområdene. Det er derfor svært gledelig at NSB nok en gang setter ny passasjerrekord. Hardt arbeid over lang tid gjør at NSB lykkes. Togtransport blir viktig for å ta unna reisebehovet til en stadig voksende befolkning. Regjeringen satser derfor på nye passasjerrekorder i årene som kommer.

Flere passasjerer på NSBs tog
Stadig flere reisende benytter NSBs togtilbud (Foto: Olav Heggø)

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at NSB i går la fram reisetallene for 2015. Alt i alt ble det foretatt 65,6 millioner reiser med NSBs persontog i 2015. Dette er en økning på 5,9 prosent fra 2014, som var det forrige rekordåret. Det er flest nye reisende på lokaltogene i Oslo-området og InterCity-togene mellom Skien og Eidsvoll. 

- Regjeringen har de siste par årene lagt spesielt vekt på å styrke vedlikeholdet av jernbanenettet. En driftsstabil infrastruktur er avgjørende for at togene kommer og går når de skal. Dette er en forutsetning for at pendlere og fritidsreisende skal ha tillit til togtransport. Vi har også lagt til rette for et styrket rutetilbud og kjøp av nye persontog, sier samferdselsministeren. 

Godt rustet til å møte konkurranse
Regjeringen mener at norsk jernbane kan drives enda bedre og tilby de reisende og næringslivet enda bedre tjenester. Arbeidet med jernbanereformen pågår for fullt og medfører blant annet omorganisering av sektoren og konkurranse om persontogtilbudet.   

- Vi legger opp til å fortsette satsingen på vedlikehold og bygge ut ny infrastruktur i rasjonelt tempo. Jernbanereformen gir en klarere ansvarsfordeling og mer langsiktighet i sektoren. En vellykket jernbanereform vil styrke jernbanen ved å gjøre den mer effektiv og bedre organisert. Reformen er derfor viktig for å få mer ut av midlene vi bruker på jernbanen. Konkurranse om togtilbudet er et virkemiddel for å få et bedre togtilbud. Ingen togoperatør kjenner norsk jernbane bedre enn NSB. Kombinert med den gode utviklingen i reisetallene er det min vurdering at konsernet står godt rustet til å møte konkurransen, sier Solvik-Olsen.  


For flere opplysninger – se:

  • Pressemelding av 3. mars fra NSB om reisetallenene for 2015 
  • Samferdselsdepartementets nettside om jernbanereformen