Ny avtale om finansiell åpenhet

Statssekretær Hans Brattskar har signert en avtale med den Inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB) på 30 millioner kroner. Pengene skal gå til utviklingsbankens nyskapende arbeid for økt finansiell åpenhet i Latin-Amerika og Karibia.

Statssekretær Hans Brattskar og IDBs Alejandro Alvarez von Gustedt.
Statssekretær Hans Brattskar og representant for IDBs europakontor Alejandro Alvarez von Gustedt. (Foto: Astrid Sehl, UD)

- Støtten fra Norge vil skape betydelige positive endringer i hvordan offentlige midler forvaltes og rapporteres på i regionen. Deler av IDBs arbeid retter seg mot naturressurs-forvaltningen. IDBs arbeid for å hjelpe samarbeidsland med å forvalte disse ressursene bedre er både modig og inspirerende for andre land, sier statssekretær Hans Brattskar. 

I Colombia har et prosjekt for økt åpenhet rundt inntektene fra naturressursutvinningen hjulpet landet med å få bedre styring og oversikt over egne midler, og ikke minst, gitt befolkningen bedre innsyn i bruken av disse inntektene. Et prosjekt i Brasil har spart regjeringen for 100 millioner dollar ved å bruke et nytt datasystem, som integrerer informasjon om fiskeres rettigheter til subsidiemidler i lavsesongen. 

Avtalen ble signert i Oslo 29. oktober 2013 under det årlige møtet i The Transparency Trust Fund, som Norge har støttet siden 2007. Dette fondet jobber også for bedre finansiell integritet i statsforvaltningen, mer åpen og tilgjengelig offentlig administrasjon, og styrking av overvåkningsinstitusjoner som Riksrevisjon og internrevisjon. 

For mer informasjon om fondet, se utviklingsbankens nettsider.

Til toppen