Ny avtale om internasjonalt arbeid for minoriteter

Utenriksdepartementet inngår en treårig avtale med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter for senterets internasjonale arbeid for minoriteter. - Senterets kompetanse er viktig i en tid da menneskerettighetene er kommet under økt press og etniske og religiøse minoriteter forfølges og trakasseres verden over, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren besøkte i ettermiddag HL-senteret, der han og direktør Guri Hjeltnes underskrev en rammeavtale på inntil 8,3 millioner kroner for 2017-2019. Målet er å bidra til å bedre vilkårene for religiøse og etniske minoriteter i konfliktområder og sårbare områder, blant annet i Midtøsten og Myanmar.

Utenriksminister Børge Brende sammen med direktør ved Holocaust-senteret Guri Hjeltnes (til høyre) og andre ansatte i forbindelse med signering av rammeavtalen mellom UD og HL-senteret. Foto: Astrid Sehl, UD
Utenriksminister Børge Brende sammen med direktør ved Holocaust-senteret Guri Hjeltnes (til høyre) og andre ansatte i forbindelse med signering av rammeavtalen mellom UD og HL-senteret. Foto: Astrid Sehl, UD

- Om lag 70 prosent av verdens befolkning lever i stater hvor det er restriksjoner på tros- og livssynsfriheten. Særlig i områder med krig og konflikt, har religiøse og etniske minoriteter verken beskyttelse gjennom lovverket eller i praksis. I stedet undertrykkes, fengsles, fordrives eller drepes minoriteter på grunn av sin tro eller tilhørighet. Derfor ønsker Utenriksdepartementet å bidra til å styrke beskyttelsen av tro og livssynsfrihet og av minoriteters rettigheter, sier Brende.

Midlene skal brukes til å kartlegge mekanismer for overvåking, varsling og forebygging av grove brudd på menneskerettighetene mot minoriteter. Kunnskapsoverføring og kompetansebygging for aktører i utviklingsland som direkte jobber med minoriteter er en viktig del av dette arbeidet.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, samt på minoriteters vilkår i moderne samfunn. Senteret samarbeider med institusjoner i mange land. Senteret ble opprettet av Stortinget i 2001.

Til toppen