Ny bakteriesjukdom på plommer oppdaget

Mattilsynet har avdekket omfattende smitte av bakterien Xanthomonas arboricola pv pruni i et importparti med grunnstammer av plomme.

Mattilsynet har i vinter hatt et kartleggingsprogram for å undersøke for smitte av sjukdommen Xanthomonas arboricola pv pruni i importert formeringsmateriale av plomme. Det er nå oppdaget omfattende smitte i et parti grunnstammer importert fra Nederland. Sjukdommen er funnet i en del europeiske land de siste årene, men er ikke tidligere oppdaget i Norge. Prøvetakingen av importsendinger fortsetter, og ytterligere kartlegging av denne skadegjøreren i Norge vil bli vurdert. 

Xanthomonas arboricola pv. pruni.
Xanthomonas arboricola pv. pruni. Foto: U. Mazzucchi/Università di Bologna Foto: Foto: U. Mazzucchi/Università di Bologna
Til toppen