Ny ekspedisjonssjef i Lovavdelingen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Advokat Ketil Bøe Moen ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Moen (44) kommer fra stillingen som advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Der har han vært siden 2002. Fra september 2009 har han hatt møterett for Høyesterett, samt fagansvar for EU- og EØS-rett. Siden mai 2013 har han i tillegg hatt lederansvar og utvidet fagansvar i Regjeringsadvokatens ledergruppe.

Moen har også forskererfaring fra Senter for europarett ved Universitetet i Oslo i perioden januar-september 2002. Fra samme år har han undervist, veiledet og vært sensor ved juridisk fakultet, UiO.

Moen er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo i 2001.