Ny ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor

Lagdommer Therese Steen, Oslo, er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, fra det tidspunkt kontoret bestemmer.

Steen skal overta ledelsen av Administrativ og konstitusjonell avdeling etter Heidi Heggenes, som tidligere er utnevnt til departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet.

Therese Steen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1997. Hun har siden 2016 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Fra 1998 til 2007 jobbet hun som advokat hos Regjeringsadvokaten. Fra 2007 til 2016 jobbet hun i Innenriksavdelingen på Statsministerens kontor. I tillegg til å være lagdommer er hun i dag leder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og medlem av IKT-sikkerhetsutvalget.

Til toppen