Ny forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er i statsråd 20.12.2018 fastsatt forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret. Forskriften erstatter tjenesteordningen for feltprester.

Med den nye forskriften skal Forsvaret ivareta den grunnlovsmessige rett til fri religionsutøvelse, samt statens forpliktelse til å understøtte alle tros- og livssynssamfunn. Feltpresttjenesten vil fra nå hete tros- og livssynstjenesten, og Feltprestkorpset blir Forsvarets tros- og livssynskorps.