Ny giv for Ny-Ålesund

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I den nye stortingsmeldingen om Svalbard forslår regjeringen å endre rammene for forskningsvirksomheten i Ny-Ålesund. Klima- og miljødepartementet tar over ansvaret for drift og daglig koordinering i Ny-Ålesund.

Etter 1964 er Ny-Ålesund bygd opp som et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning. Norsk Polarinstitutt er blant de mange institusjonene som har forskningsstasjon på stedet. Foto: Max König, Norsk Polarinstitutt.

Etter 1964 er Ny-Ålesund bygd opp som et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning. Norsk Polarinstitutt er blant mange institusjoner som har forskningsstasjon der. Foto: Max König, Norsk Polarinstitutt.

Unik natur og beliggenhet, lange polartradisjoner og god tilgjengelighet gjør Ny-Ålesund attraktiv for klima- og miljøforskning.

– Ny-Ålesund skal fortsatt være en plattform for internasjonalt, naturvitenskapelig samarbeid i verdensklasse. Norge har hatt en tydelig vertskapsrolle med faglig tyngde og lederskap. Dette skal videreføres, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Omfattende forskning i Ny-Ålesund

I den gamle gruvebyen Ny-Ålesund er det utviklet et forskningssamfunn med en rekke norske og utenlandske institusjoner. Bakgrunnen for at det nå gjøres endringer, er at Regjeringen ønsker å styrke det norske vertskapet og koordineringen av forskningsvirksomheten.

– Norsk Polarinstitutt er statens hovedorgan for å ivareta norske interesser i polarområdene. De er en sentral forskningsaktør med stor legitimitet internasjonalt. Instituttet har de beste forutsetninger for å fylle vertskapsrollen i Ny-Ålesund på en god måte, sier Vidar Helgesen.

Ny forskningsstrategi for Ny-Ålesund

Ansvaret for driften i Ny-Ålesund skal ses i sammenheng med oppfølgningen av forskningsstrategien for Ny-Ålesund, som Norges forskningsråd skal ha ansvar for.

– Forskningsrådet skal legge rammene for de overordnende forskningsprioriteringene. Ny-Ålesund gir unike forskningsmuligheter. Derfor er kvalitet, samarbeid og åpen deling av resultater viktig i dette arbeidet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Eierskap overføres

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet, og er til stede i Ny-Ålesund.

– Siden instituttet skal koordinere den operative oppfølgningen av forskningsstrategien, er det naturlig at ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Kings Bay AS overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet, sier Helgesen.

Dette vil bidra til å samle og tydeliggjøre ansvaret for å følge opp overordnede mål og strategier for Ny-Ålesund. Overføringen skjer 1. januar 2017.

– Kings Bay har gjennom mange tiår gjort en fantastisk jobb med å utvikle forskningssamfunnet i Ny-Ålesund. Det er vemodig fordi selskapet representerer en stolt industritradisjon, men samtidig riktig nå som selskapets oppgave er å legge til rette for forskning, at eierskapet til Kings Bay nå overføres fra mitt departement til Klima- og miljødepartementet. Slik vil ansvaret for å følge opp overordnede mål nå samles ett sted, sier næringsminister Monica Mæland.