Ny godkjenningsordning for helsepersonell utdannet i Storbritannia

En ny godkjenningsordning gjør det enklere for helsepersonell å få anerkjent yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia. Ordningen trer i kraft 1. desember 2023.

Den nye godkjenningsordningen gjennomfører bestemmelsene i frihandelsavtalen med Storbritannia om gjensidig anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell.

Godkjenningsordningen gir rett til å utøve yrket for søkere med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia (inkl Nord-Irland) innenfor samme yrke som det søkes om godkjenning for i Norge.  Helsepersonellets yrkeskvalifikasjoner vil sammenlignes med den norske utdanningen for det aktuelle yrket. Dersom søkeren har vesentlige mangler i sine yrkeskvalifikasjoner, kan Helsedirektoratet pålegge utlikningstiltak, som for eksempel en prøveperiode. Det stilles også språkkrav.

I tillegg er det gjort endringer i overgangsordningen som ble innført da Storbritannia gikk ut av EU. Alle søkere som har opparbeidet sine yrkeskvalifikasjoner i Storbritannia før 1. januar 2021, skal nå vurderes etter reglene i forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits.