Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny katalog presenterer nordiske bioøkonomiaktiviteter

Nordisk Ministerråd lanserer katalogen "Nordic Bioeconomy – 25 Cases for Sustainable Change" som tar for seg ulike bioøkonomiaktiviteter i de nordiske landene, og trekker blant annet frem Trefokus sitt arbeid med å øke bruken av tre i offentlige og private bygg i Norge.

Nordisk Ministerråd og Nordisk bioøkonomipanel har sammen med Sustainia samlet og kategorisert 25 saker som omhandler den nordiske bioøkonomien. Katalogen er utviklet i forbindelse med Nordisk bioøkonomipanel sitt arbeid med å utvikle en strategi for nordiske bioøkonomiprosjekt.  

Katalogen presenterer varierte nordiske aktiviteter innen bioøkonomi. Det blir blant annet vist til hvordan informasjonsselskapet Trefokus jobbet med Trondheim kommune for å øke trebruken i offentlige bygg.  Trefokus har som formål å øke bruken av tre i Norge, og gir informasjon til aktører innen bygg og planlegging hos forbrukere. Informasjonsselskapet eies av skogbruk og treindustri i Norge. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen