Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny nemnd for behandling av klager på stiftelsesområdet

Medlemmene av Stiftelsesklagenemnda ble oppnevnt i statsråd i dag. Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak av Stiftelsestilsynet. Klagenemnda skal behandle klagesaker etter stiftelsesloven, i tillegg til andre saker som faller inn under Stiftelsestilsynets område.

- Etter etableringen av Stiftelsestilsynet i 2005 har klagesakene vist seg å bli flere og mer kompliserte enn antatt. Vi må derfor sørge for at saksbehandlingen blir så sikker, effektiv, uavhengig og kompetent som mulig. Dette er bakgrunnen for at vi oppretter en egen klagenemnd for stiftelser, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Stiftelsesklagenemnda avløser Nærings- og fiskeridepartementet som klageinstans for behandling av klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven og samvirkeloven, og Justis- og beredskapsdepartementet som klageinstans for behandling av klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter arveloven og dekningsloven. 

Stiftelsesklagenemnda er oppnevnt frem til 1. juli 2019 og består av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

  • Leder: Fylkesnemndsleder Hanne Ombudstvedt, Ski
  • Varamedlem: Professor Johan Giertsen, Bergen
  • Medlem: Førstelektor Henning Sollid, Tromsø
  • Varamedlem: Leder Anne Danielsen Wood, Bærum
  • Medlem: Forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen, Oslo
  • Varamedlem: Professor Morten Øgård, Kristiansand

Nemndas leder har bakgrunn som blant annet dommerfullmektig og advokat. Hun er også nestleder i klagenemnda for revisor og regnskapsførersaker. Nemndas øvrige medlemmer har både økonomisk, juridisk og revisjonsfaglig kompetanse, samt kunnskap om stiftelsenes betydning og rolle i samfunnet.

Til toppen