Ny nestleder i styret i Gassnova SF

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Marianne Holmen ble i det ordinære foretaksmøtet 21. juni valgt som nytt styremedlem og nestleder i styret med virkning fra 1. juli.

Holmen er avdelingsleder for konsesjons- og vilkårsrevisjonsenheten i Statkraft. Hun har omfattende erfaring innen industri, energi og forretning. Fra 2008 til 2014 satt hun i Programstyret for CLIMIT som styremedlem, nestleder og konstituert leder og har gjennom det erfaring med CO2-håndtering. Holmen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en executive MBA fra ESCP Europe.

Holmen erstatter Ellen Cathrine Rasmussen, som har vært nestleder siden 2015 og sittet i styret siden 2011. Rasmussen har bidratt med verdifull erfaring fra kommersiell virksomhet. Hun trer ut av styret etter eget ønske.

Alfred Nordgård ble gjenvalgt som styremedlem. De andre styremedlemmene var ikke på valg. Styret består fra 1. juli av:

Einar Steensnæs (leder)

Marianne Holmen (nestleder)

Cathrine Brekke

Trond Moengen

Alfred Nordgård

Liv Lønne Dille (ansattrepresentant)