Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny organisering for styrket kriminalitetsforebygging

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) erstattes av et kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, og et departementsutvalg for kriminalitetsforebygging. KRÅD ble avviklet 30. juni 2015.

Den nye organiseringen vil sammen med nærpolitireformen bidra til å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

I januar 2015 sendte Justis- og beredskapsdepartementet på høring et forslag om ny organisering av funksjon og oppgaver ivaretatt av KRÅD. Høringsprosessen ga departementet grunnlag for å gå videre med forslaget i høringsbrevet.  

Departementsutvalg

Departementsutvalget for kriminalitetsforebygging skal legge til rette for et tett samarbeid og en god samordning av den kriminalitetsforebyggende innsatsen mellom departementene. 

Departementsutvalget vil få råd fra en referansegruppe, som skal fremme innspill basert på erfaringer fra det praksisnære feltet.  

Kompetansesenter

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging skal bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt, gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Senteret skal arbeide med kompetanseutvikling og rådgivning, med særlig vekt på å bistå lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid.  

Senteret skal blant annet videreføre og videreutvikle arbeidet med SLT i kommunene (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Senteret vil bli organisert som en egen enhet under Sekretariatet for konfliktrådene (SfK).