Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport med forslag til tjenestekjeder i kunnskapssektoren

Rapporten "tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2019" kommer med flere forslag til hvordan tjenester i sektoren kan bli mer sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.

Rapporten trekker fram seks forslag til tjenestekjeder som kan utvikles. Forslagene kommer fra virksomhetene som kjenner best til behov og potensiale, og utvikles videre i prosessen. Faggruppen bak rapporten har kommet med sine anbefalinger, og det er nå virksomhetene som må stå for videre oppfølging.

Et overordnet mål med faggruppen er å legge til rette for gode samarbeidsformer mellom virksomhetene innen digitalisering. Dette er et område man ser for seg at et felles samarbeid kan gi brukerne et bedre møte med sektoren.

Faggruppen skal fortsette sitt arbeid og være en faglig samarbeidsarena for å legge frem forslag til tjenestekjeder på idéstadiet og videre til diskusjon og kvalitetssikring.

Faggruppen ledes av KDs knutepunkt for digitalisering og har deltakere fra Udir, Unit, Lånekassen, Kompetanse Norge, Diku, NOKUT, Forskningsrådet, Statped og IMDi.

Til toppen