Ny rapport om EUs konkurransepolitikk

Europakommisjonen lanserte tiltak for utbygging av bredbånd i Europa og en høring om støtte til verftsindustrien, mens Posten Norge AS anket boten på € 12,89 millioner inn for EFTA-domstolen. Mer om dette i månedsrapporten for september fra konkurranseråd Geir Bekkevold.

Nedenfor følger en oppsummering av rapporten. Les hele rapporten her.

De viktigste sakene har vært:

 

For konkurranse:

 • Europaparlamentets komité for økonomiske og finansielle saker (ECON) hadde 28. september en drøfting av et første utkast til rapport om Kommisjonens konkurranserapport for 2009.
 • EUs førsteinstansdomstol opprettholdt 9. september Europakommisjonens bot på 24 millioner euro pluss renter til returpantselskapet Tomra for misbruk av dominerende stilling. Tomra har varslet at de vil anke saken til EU-domstolen.
 • To av EFTAs overvåkningsorgan ESAs vedtak ble i løpet av september anket inn for EFTA-domstolen; Posten Norge AS bot på € 12,89 millioner for misbrukte av dominerende posisjon; nedleggelse av sak mot Busselskapet Konkurrenten.no.

 For statsstøtte:

 • Europakommisjonen lanserte 20. september en tiltakspakke om utbygging av raskt bredbånd i Europa.
 • Delegasjonen følger arbeidet med EUs støtteregime til verftsindustrien (høring lansert 4. oktober) og til kullproduksjon.
 • Kommissær Almunia deltok for øvrig på en høring 5. oktober i Europaparlamentet arrangert av Komité for økonomiske og finansielle saker (ECON) om de midlertidige tiltakene til statsstøtte.

 For anskaffelser

 • Det var god norsk deltakelse på det belgiske formannskapets konferanse ‘From Knowledge to Competitiveness’, 14.september 2010 i Brussel. Hensikten med konferansen var å identifisere tiltak for å fremme innovasjon med vekt på ’best practice’ eksempler, og konferansen ble benyttet til å knytte nyttige kontakter for videre oppfølging.
 • Interessante drøftinger om konkurranseutsetting på seminaret ’Rethink Public Services in Europe’ arrangert av Europaparlamentets Intergruppe for offentlige tjenester og det belgiske formannskapet, 16. september.
 • Europakommisjonen publiserte 1. oktober en veiledning til direktivet om forsvarsanskaffelser.
 •  ESAs vedtak fra juli om at Norge kan utelukke kommersielle operatører ved kjøp av barnevernstjenester (child care services) ble anket til EFTA-domstolen 23. august.

Hva skjer videre?

 • Kommisjonen vil i løpet av oktober presentere en plan for å revitalisere arbeidet med det indre marked (’Single Market Act’), tentativt 27. oktober, og en strategiplan for innovasjon (’Innovation Union’), tentativt 7. oktober, og i begge disse vil offentlig anskaffelser være ett av de områder som trekkes fram. 
 • Kommisjonen arbeider også med to grønnbøker om anskaffelser; en i forhold til andre politikkområder, samt en om e-anskaffelser.  Kommisjonen har også varslet at tjenester av allmenn interesse (SGI) vil være et tema i den nye strategien for det indre marked.
 • Det belgiske formannskapet vil for øvrig 14. oktober 2010 arrangere konferansen ’For a competitive food supply chain in Europe’.   

 

Til toppen