Ny rapport om tillit til forskningsbasert kunnskap

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er generelt høy tillit til forskning i samfunnet. Men tilliten synker markant når det oppstår tvil om forskningen er uavhengig, når forskningsmiljøer blir oppfattet som politiske, og når forskningsresultater går på tvers av egne interesser og verdier.

Dette er noen av hovedfunnene i en ny rapport som forskere ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Det er svært viktig at befolkningen kan ha høy tillit til den kunnskapen som kommer fra våre forskningsinstitusjoner. Vi baserer oss på forskning både i kriser og i hverdagen. Selv om det står bra til med tilliten i Norge i dag, må vi passe oss slik at vi ikke får samme uheldige utvikling som vi har sett i en del andre land, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Forskerne har undersøkt hva som skal til for å sikre høy tillit til forskningsbasert kunnskap. De finner at tilliten er avhengig av respekt for forskningens integritet – at folk kan stole på at forskningen ikke utsettes for press fra oppdragsgivere, myndigheter eller andre. En annen viktig forutsetning er at forskningsmiljøene selv sikrer et mangfold av faglige perspektiver, samtidig som man gjør nødvendig kvalitetssikring.

Trusler mot tilliten

Rapporten drøfter også hva som kan true tilliten framover. De trekker blant annet frem populisme, konspirasjonsteorier, digitale ekkokamre, og manglende mangfold av perspektiver i forskningsmiljøene. Rapporten legger vekt på at det først og fremst er når forskningen tas i bruk i samfunnet, som grunnlag for mediesaker, politikkutvikling eller næringsvirksomhet, at det blir reist spørsmål om forskningens tillitverdighet.   

Rapporten fra OsloMet er bestilt som grunnlag for regjeringens arbeid med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som skal legges fram i oktober 2022. Tidligere har forskergruppen levert en delrapport om akademisk frihet, som også utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for Kierulf-utvalget.

– Jeg mener det er viktig at vi nå får en balansert diskusjon om disse spørsmålene. Vi må diskutere hvordan samfunnet og myndighetene kan sikre respekt for forskningens integritet og den akademisk friheten. Samtidig merker jeg meg poenget fra denne rapporten om at forskningsmiljøene også må holde orden i eget hus og sikre både faglig mangfold og høy kvalitet. Sammen med Kierulf-utvalgets innstilling gir denne rapporten et godt grunnlag for å diskutere disse spørsmålene, avslutter statsråden.

Seminar om akademisk ytringsklima og tillit til forskning

Senter for profesjonsstudier, OsloMet, arrangerer debattmøte om sine to rapporter 15. mars kl. 9.15-12. Sted: Athene, Pilestredet 46, Oslo.

Program:

 • Fredrik Thue: Akademisk frihet og tillit til forskning: Noen hovedsynspunkter i rapportene
 • Kommentar: Prof. Olav Gjelsvik, Ytringsfrihet og akademisk frihet
 • Kommentarer til rapportene
  • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i KD.
  • Åse Gornitzka, prorektor UiO
  • Guro Ødegaard, direktør ved NOVA, OsloMet
  • Professor, Tore Wig, Institutt for statsvitenskap, UiO

Les mer om arrangementet: Rapportlansering: Akademisk ytringsklima og tillit til forskning - OsloMet

Les hele rapporten: Integrasjon og integritet - Tillit til forskning i et kunnskapssamfunn