Ny resultattavle for gjennomføring av direktiver

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

ESAs halvårlige resultattavle viser at Norge var mindre effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett i perioden mai til november 2013.

ESAs halvårlige resultattavle viser at Norge var mindre effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett i perioden mai til november 2013.

EFTAs overvåkingsorgan ESA offentliggjorde 27. februar sin halvårlige resultattavle. Denne gir en oversikt over hvor raskt EØS/EFTA-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked. Resultattavlen gir ikke informasjon om gjennomføring av forordninger.

Norge hadde i perioden fra tidlig mai til tidlig november 2013 et gjennomføringsunderskudd på 1,8 prosent som følge av at 21 direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen ikke var gjennomført i norsk rett innen fristen. Tilsvarende underskudd i forrige periode var 0,9 prosent.

Det gjennomsnittlige gjennomføringsunderskuddet i EØS/EFTA-landene var to prosent, en økning fra 1,2 prosent i forrige periode. Island hadde et gjennomføringsunderskudd på 3,2 prosent, mens tallet for Liechtenstein er like under en prosent. EU har en målsetting om maksimalt en prosent etterslep, og gjennomsnittet i EUs medlemsland er 0,7 prosent.

Gjennomsnittlig forsinkelse for Norge var 5,7 måneder, en liten nedgang sammenliknet med forrige periode. Gjennomsnittlig forsinkelse i EUs medlemsland er 7,9 måneder.

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverk. Oversikten blir utgitt to ganger i året og utarbeides av ESA sammen med Europakommisjonen.

Mer informasjon:
Se hele resultattavlen til ESA her
Resultattavle offentliggjort i juli 2013

Til toppen