Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny riksveg 4 i Gran og Lunner: - Jobber for lavere bomtakster

- Bompengereformen gir oss virkemidler for å kunne redusere bomtakster på RV4. Det kan bidra til å redusere økonomiske barrierer i viktige bo- og arbeidsregioner. Jeg er glad for at H, FrP, KrF og Venstre i Stortinget ga sin støtte til å jobbe videre med å kutte takster. Det vil gi en håndsrekning til Hadeland.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et brev Samferdselsdepartementet har sendt til de to kommunene Lunner og Gran. I brevet signaliserer departementet at bompengereformen gir rom for smidigere løsninger, som vil gi lavere bomtakster enn tidligere.

Departementet minner samtidig om at de i utgangspunktet må legge til grunn anslaget for bomtakster som ble forutsatt av Stortinget da Stortinget i 2013 behandlet forslag om utbygging og finansiering av prosjektet.

Lavere takster med bompengereform og statlig rentekompensasjon

- Endelige takster for trafikken vil være et resultat av det endelige bompengelånet som tas opp i forbindelse med utbyggingen. For ny riksveg 4 i Gran og Lunner vil det, i likhet med andre bompengeprosjekter, være flere endringer i bompengeordningen som kan bidra til å redusere takstene. Med tillatelse fra Oppland fylkeskommune, er det åpning for en lavere rentesats for bompengelånet. I så fall blir også bomtaksten lavere. Regjeringen vil etablere en statlig rentekompensasjonsordning for bompengeselskapene. Det vil også bidra til lavere bompengesats for bilistene.

I brevet fra Samferdselsdepartementet til de to kommunene blir det vist til at departementet har merket seg arbeidet med et opplegg for å dele innkrevingen på to bomstasjoner, i stedet for én bom på dagens kommunegrense.

- Vi er åpne for å vurdere en slik løsning. Vi kan også vurdere nedbetalingstiden. Erfaringene fra våre endringer på E18 gjennom Vestfold viser at lavere takster medført kraftig redusert avvisningseffekt. Ergo var det flere bilister som delte på regningen med en lavere pris hver.

Flere opplysninger: Samferdselsdepartementets brev av 11. september 2015 til kommunene Gran og Lunner (pdf)

Til toppen