Ny samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den 11. mai 2016 ble det signert en samarbeidsavtale mellom KS, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre.

Avtalen er en videreføring av tidligere avtaler om det samme, og gjelder for årene 2016–2017.

Formålet med avtalen er at staten og KS i fellesskap skal løse de nasjonale oppgavene Norge har forpliktet seg til når det gjelder mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger.

Avtalen skal klargjøre rammebetingelser slik at kommunene bosetter i samsvar med behovet fastsatt av Nasjonalt utvalg, og at tidsmålene nås. Avtalen skal sikre gode samarbeids og informasjonsrutiner mellom staten og kommunene i forbindelse med etablering og nedlegging av mottaksplasser.

Fra statens side koordineres avtalen av Justis- og beredskapsdepartementet. Samarbeidsavtalen ble signert på et lanseringsseminar for kommune- og fylkessektoren for meldingen om integreringspolitikk.

Les avtalen her