Samferdselsministeren mottok plan med 136 tiltak for bedre trafikksikkerhet

– Norske veier er tryggest i verden, men vi skal bli enda bedre. Et godt og tett samarbeid mellom de sentrale aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet har vært grunnleggende for den gode utviklingen. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er det beste eksempelet på dette brede, profesjonelle og tverrsektorielle arbeidet med trafikksikkerhet som utføres i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tirsdag mottok samferdselsministeren Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021. Planen inneholder totalt 136 konkrete tiltak som skal redde liv i veitrafikken.

Dette er femte gang det utarbeides en fireårig tiltaksplan for trafikksikkerhet. Formålet er å fastsette mål og presentere et omforent og bredt spekter av faglig forankrede tiltak innenfor områder av stor betydning for trafikksikkerheten. Totalt inneholder planen 136 konkrete tiltak.  

Nullvisjonen ligger til grunn

– Nullvisjonen ligger til grunn for regjeringens arbeid med trafikksikkerhet. Tiltaksplanen bygger på Nasjonal transportplan, og tiltakene skal sikre at vi har stø kurs mot nullvisjonen. Det handler om et bredt spekter av tiltak for å bidra til blant annet bedre veier, tryggere sjåfører, sikrere kjøretøy og mer bruk av teknologi, sier Solvik-Olsen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har også flere statlige aktører og 21 interesseorganisasjoner bidratt. Ambisjonsnivået og prioriteringene i tiltaksplanen er i samsvar med de ulike aktørenes handlingsprogram, strategier og planverk for trafikksikkerhet.

Les mer på vegvesen.no

Til toppen