Norge bidrar til nytt fond for kvinners entrepenørskap

Norge bidrar med 90 millioner kroner til et nytt fond som skal bidra til å styrke entreprenørskap blant kvinner. Fondet administreres av Verdensbanken og lanseres på G20-toppmøtet i Hamburg, der Norge deltar som gjesteland.

‑At kvinner gis bedre muligheter til å delta i arbeidslivet er viktig for kvinners stilling i samfunnet og for økonomien på nasjonalt nivå. Ved å støtte innovasjon og kvinnelige bedriftseiere bidrar vi samtidig til at kvinner får sin rettmessige del av den økonomiske veksten, sier statsminister Erna Solberg.

«Women's Entrepreneurship Facility» skal gi finansiell støtte og faglig rådgiving til kvinnelige entreprenører og bedrifter eid av kvinner i utviklingsland. Hensikten med fondet er å styrke kvinners tilgang til kapital og skape bedre rammebetingelser for kvinners økonomiske deltakelse. Statsministeren og finansministeren deltok på lanseringen av fondet i forbindelse med G20-toppmøtet.

-Entreprenørskap og innovasjon blant kvinner er viktig hvis vi skal øke den økonomiske effektiviteten og velferden. Vi må også legge til rette for at kvinner i utviklingsland får bedre muligheter til å delta i arbeidslivet. I vårt eget land har vi sett at sosiale ordninger som barnepass er helt avgjørende for at kvinner kan ha inntektsgivende arbeid, sier finansminister Siv Jensen.

Fondet tar sikte på å mobilisere opp til 1 milliard amerikanske dollar. Norge vil bidra med inntil 90 millioner kroner over tre år. Andre givere er Australia, Canada, Danmark, Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia og USA. Fondet er også åpent for private investorer.

Familiefoto G20
Foto: Scanpix
Til toppen