Verdiøkning i statens direkte eierskap

Det siste året har statens eierskap økt i verdi med 130 milliarder kroner. Det viser nye tall fra statens eierberetning som legges frem under den årlige eierskapskonferansen tirsdag 12. juni. Statens eierberetning er en årsrapport for statens direkte eierskap i 75 selskaper.

- 2017 var et godt år for flere av selskapene staten eier. Det er gode nyheter, og det er med på å sikre fremtidige arbeidsplasser samtidig som det også skaper store positive ringvirkninger for samfunnet, sier Røe Isaksen.

Den norske stat eier i dag om lag en tredjedel av verdiene på Oslo børs. Statens eierberetning er en årsrapport som viser statens eierskap i 75 forskjellige selskaper. I rapporten omtales selskapenes økonomiske utvikling. Det samme gjør selskapenes måloppnåelse, og vesentlige hendelser fra 2017. Statens eierberetning inneholder også omtale av hvordan staten utøver sitt eierskap. 

Noen hovedfunn fra årets rapport:

- Et godt år for staten: Samlet verdi av statens forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2017 på omlag 844 milliarder kroner. Det er en økning på 130 milliarder kroner fra året før.

- Lønnsomme investeringer: Statens investeringer i de åtte børsnoterte selskapene i porteføljen var ved utgangen av 2017 verdt 715 milliarder kroner, opp 119 milliarder kroner fra året før. Bedre enn børsen: statens børsnoterte selskaper ga en avkastning på 25 prosent i 2017, mens avkastningen for alle børsens selskaper var på 19 prosent.

- Økt utbytte: Staten mottar utbytte på 38 milliarder kroner i 2017 – nesten fem milliarder mer enn året før.

- I selskaper staten eier jobber det om lag 300.000 personer.

Til toppen