Seminar om jakt og vilt som næring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, arrangerer Innovasjon Norge og Skogbrukets Kursinstitutt et seminar om jakt og jaktopplevelser som næring. Seminaret blir åpnet av landbruks- og matminister Sandra Borch.

Etterspørselen etter aktivitetsferier, opplevelser og lokalmat har økt gjennom mange år. Dermed har det oppstått et mulighetsrom for flere aktører med interesser i norsk utmark, til næringsutvikling knyttet til jakt og jaktopplevelser.

Elg.
Elg. Foto: Torbjørn Tandberg