Nyheter

Ny statsråd i Kunnskapsdepartementet

I statsråd 16. oktober ble Kari Nessa Nordtun utnevnt som kunnskapsminister.

Kari Nessa Nordtun tar over statsrådsposten etter Tonje Brenna som er ny arbeids- og inkluderingsminister. Nordtun overtok nøklene til statsrådskontoret i Kunnskapsdepartementet mandag ettermiddag.

Kunnskapsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler.

Øvrig politisk ledelse for kunnskapsministeren er:

Statssekretær Sindre Lysø

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar

Politisk rådgiver Øyvind Jacobsen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sitter ved pulten sin